Υπέρ της μερικής διαγραφής χρέους των πληγεισών από την πανδημία χωρών-μελών

Υπέρ της μερικής διαγραφής χρέους των πληγεισών από την πανδημία χωρών-μελών

Την ανάγκη τόσο για μερική διαγραφή χρέους των χωρών-μελών της ΕΕ, η οποία στη συνέχεια θα μετακυλιστεί στις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από